Napełnianie butli PCP i HP na 300 bar w Bielsku-Białej

Po każdym wyjeździ nurkowym Bielsko Biała w butlach nurkowych na pewno są pustki, dlatego warto je uzupełnić przed kolejnymi podwodnymi wyprawami. Centrum nurkowe w Bielsku-Białej oferuje napełnianie sprężonym powietrzem butli typu PCP  Bielsko Biała i HP Bielsko Biała  na 300 bar. W naszym centrum w Bielsku-Białej oprócz napełniania butli PCP i HP na 300 bar, napełniamy także butle  Bielsko Biała do plecaków lawinowych. Dzięki takim usługą do naszego centrum zgłaszają się nie tylko nurkowie lecz także inni sportowcy. Plecak lawinowy przydaje się podczas wypraw w tereny zagrożone zejściem lawiny.

CENNIK NABIĆ BUTLI do WIATRÓWEK, PAINTBALL  PCP oraz HP  300 bar

 

Pojemność butli Powietrze
200 bar (Cena w PLN) 300 bar (Cena w PLN)
1 LITR 10 25
2 LITRY 11 30
3 LITRY 12 35
4 LITRY 13 40
5 LITRÓW 14 45
6 LITRÓW 15 50
7 LITRÓW 16 55
8 LITRÓW 17 60
9 LITRÓW 18 65
10 LITRÓW 19 70
11 LITRÓW 20 75
12 LITRÓW 21 80
13 LITRÓW 22 85
14 LITRÓW 23 90
15 LITRÓW 24 100